19 Tháng Một, 2024

Nguyễn Đức Hoàng

Họ và Tên: Nguyễn Đức Hoàng Số điện thoại: 0904.37.18.18 Email: hoangnd@ptit.edu.vn Chức vụ: Trưởng phòng NCPT và Ứng dụng Đa phương tiện  
19 Tháng Một, 2024

Hồ sơ cán bộ

Danh sách trưởng phó các đơn vị. Nguyễn Trung Kiên – Viện trưởng Nguyễn Kim Quang – Phó Viện trưởng Cao Minh Thắng – Phó Viện […]
21 Tháng Tư, 2022

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Mục tiêu và lĩnh vực bồi dưỡng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định […]