19 Tháng Ba, 2014

Chuyên đề khoa học công nghệ An toàn thông tin

2014-2018 – Khám phá cộng đồng mạng xã hội dựa trên cơ sở lý thuyết đồ thị_TS. Nguyễn Kim Quang _ PDF – Đề xuất xây dựng […]
19 Tháng Ba, 2014

Chuyên đề khoa học công nghệ Đa phương tiện

  2014-2018 – Ứng dụng công nghệ số hóa 3D cho các di tích lịch sử tại thành phố Nha Trang_ThS. Hà Đình Dũng _ PDF – Leap Motion […]
19 Tháng Ba, 2014

Chuyên đề khoa học công nghệ ICT

2014-2018 – Giảm can nhiễu giữa các sóng mang con trong hệ thống MIMO-OFDM bằng cân bằng mù miền tần số kết hợp với phương pháp […]