12 Tháng Ba, 2014

Lịch sử

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, trước đây là Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT, được Tổng giám đốc Tổng Công ty […]
11 Tháng Ba, 2014

Thành tựu

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) 1. Năm 2000, Giải Ba – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống […]
11 Tháng Ba, 2014

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh Với bề dày tri thức được tích lũy trong 20 năm nghiên cứu ứng dụng, với vị thế là một đơn vị nghiên cứu […]
11 Tháng Ba, 2014

Văn hóa

Trải qua hai mươi năm hình thành và phát triển, CDIT chúng tôi luôn là một tập thể ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG và đầy NHIỆT HUYẾT sẵn sàng đối mặt […]
11 Tháng Ba, 2014

Bài hát truyền thống

11 Tháng Ba, 2014

Thông điệp của Viện trưởng

11 Tháng Ba, 2014

Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức