19 Tháng Một, 2024

Nguyễn Đức Hoàng

Họ và Tên: Nguyễn Đức Hoàng Số điện thoại: 0904.37.18.18 Email: hoangnd@ptit.edu.vn Chức vụ: Trưởng phòng NCPT và Ứng dụng Đa phương tiện  
19 Tháng Một, 2024

Hồ sơ cán bộ

Danh sách trưởng phó các đơn vị. Nguyễn Trung Kiên – Viện trưởng Nguyễn Kim Quang – Phó Viện trưởng Cao Minh Thắng – Phó Viện […]