26 Tháng Hai, 2014

Lĩnh vực nghiên cứu An toàn thông tin

Cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, an toàn thông tin là một vấn đề nóng hổi của xã hội. Trong suốt quá trình […]
26 Tháng Hai, 2014

Lĩnh vực nghiên cứu Đa phương tiện

Đa phương tiện là công nghệ kết hợp các loại hình phương tiện âm thanh, hình ảnh, video, tương tác, di động,… trong các sản phẩm […]
26 Tháng Hai, 2014

Lĩnh vực nghiên cứu ICT

Trong quá trình hình thành và phát triển, ICT luôn là lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo của CDiT, chúng tôi: –          Nghiên cứu xây dựng các […]