Dữ liệu đang được cập nhật!…Hoạt động đào tạo của CDiT tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm:

–          Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)

–          Đa phương tiện (Multimedia)

–          An ninh và An toàn thông tin (Information Security)

Bên cạnh các hoạt động đào tạo ngắn hạn, thời gian gần đây CDiT đã tham gia hội nhập rất sâu vào hoạt động đào tạo đại học của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.