Với phương châm “Chuyển hóa sự phức tạp, trừu tượng của CN 4.0 thành những kiến thức gần gũi, dễ hiểu và dễ dàng áp dụng”, các khóa học mà CDIT tổ chức được xây dựng dựa trên hơn 20 năm kinh nghiệm R&D trong lĩnh vực ICT, sử dụng các công cụ hỗ trợ trải nghiệm và thử nghiệm thực tế giúp người học biết, hiểu và có thể chủ động xây dựng phương án ứng dụng cho doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, Viện CDIT cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số thời gian tới.