Chương trình đào tạo ngành Thiết kế & Sáng tạo Đa phương tiện chia làm 3 mảng chính:

 • Kiến thức giáo dục đại cương
 • Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
 • Kiến thức chuyên ngành

Bao gồm các môn học:

 • Các môn đại cương
 • Các môn điều kiện tiên quyết chuyên ngành đa phương tiện
 • Các môn học hướng tới các sản phẩm CNTT & TT: web, game, phần mềm dịch vụ và ứng dụng
 • Các môn hướng tới các sản phẩm đồ họa: logo, mẫu mã sản phẩm, bao bì, quảng cáo
 • Các môn hướng tới các sản phẩm điện ảnh, truyền hình, quảng cáo, giải trí
 • Các môn kỹ năng mềm

Ngoài ra sinh viên còn có điều kiện thực hành tại các phòng Lab, phát triển các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động ngoại khóa,Chương trình đào tạo ngành Thiết kế & Sáng tạo Đa phương tiện chia làm 3 mảng chính:

 • Kiến thức giáo dục đại cương
 • Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
 • Kiến thức chuyên ngành

Bao gồm các môn học:

 • Các môn đại cương
 • Các môn điều kiện tiên quyết chuyên ngành đa phương tiện
 • Các môn học hướng tới các sản phẩm CNTT & TT: web, game, phần mềm dịch vụ và ứng dụng
 • Các môn hướng tới các sản phẩm đồ họa: logo, mẫu mã sản phẩm, bao bì, quảng cáo
 • Các môn hướng tới các sản phẩm điện ảnh, truyền hình, quảng cáo, giải trí
 • Các môn kỹ năng mềm

Ngoài ra sinh viên còn có điều kiện thực hành tại các phòng Lab, phát triển các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động ngoại khóa,