Không chỉ thực hiện sứ mệnh nghiên cứu các vấn đề Khoa học công nghệ trên lý thuyết nói chung, CDiT đã mạnh dạn phát triển những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, ứng dụng những tiến bộ mới của Thế giới và đặc biệt mang hơi thở và bản sắc Việt.

Các sản phẩm của CDiT hiện được phát triển và thử nghiệm trên mạng lưới của VNPT trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, trở thành các dịch vụ, ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT. Những sản phẩm, dịch vụ này ngoài ý nghĩa đánh dấu bước phát triển: người Việt xây dựng và sử dụng phần mềm Việt, không bị phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm của nhà cung cấp nước ngoài, đã góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho VNPT.

Các sản phẩm, dịch vụ của CDiT nổi bật của CDiT có thể kể đến như:

  1. Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003
  2. Phần mềm COSA
  3. Hệ thống chăm sóc khách hàng và tính cước
  4. Hệ thống quản lý mạng ngoại vi và điều hành sửa chữa 119
  5. Phần mềm IMS Client
  6. ….