16 Tháng Bảy, 2013

VRS (VNPT REPORT SYSTEM)

Giới thiệu chung VRS (VNPT Report System) là hệ thống báo cáo số liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành sản […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống phần mềm Wap Gateway cho mạng di động

Giới thiệu chung  WAP (Wireless Application Protocol) là cầu nối giữa mobile và Internet. Cũng giống như một mạng Intranet wap cung cấp cho các thuê […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003

Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003 là kết quả […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phần mềm Quản lý phát triển thuê bao

1. Giới thiệu chung Hệ thống Quản lý phát triển thuê bao là Phân hệ của hệ thống tổng thể Tính cước & Chăm sóc khách […]
16 Tháng Bảy, 2013

MMSC Hệ thống phần mềm trung tâm nhắn tin đa phương tiện cho mạng di động

Giới thiệu chung  Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) là dịch vụ nhắn tin, trong đó nội dung bản tin có thể chứa các […]
16 Tháng Bảy, 2013

EduInfoSys Hệ thống cung cấp thông tin giáo dục tuyển sinh

Giới thiệu chung Hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin giáo dục và thông tin tuyển sinh qua điện thoại là sản phẩm do Trung […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống nhắn tin ngắn cho mạng di động (Short Message Service Center-SMSC)

Giới thiệu chung Hệ thống nhắn tin ngắn SMSC là một thành phần của mạng di động thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ nhắn […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ và chất lượng mạng thông qua giám sát thông tin báo hiệu số 7 – SS7

Giới thiệu chung Trong mạng Viễn thông Việt Nam hiện nay, việc quản lý chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ chưa được quân tâm […]