16 Tháng Bảy, 2013

Chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng hội tụ FMC

Tóm tắt: Mạng hội tụ cố định-di động (FMC-Fix Mobile Convergence) được coi là bước phát triển tiếp theo của thế hệ mạng viễn thông NGN. Mạng […]
16 Tháng Bảy, 2013

CDiT Parlay/OSA Gateway Giải pháp hỗ trợ phát triển dịch vụ cho nhà phát triển thứ ba

Tóm tắt: Trong xu thế phát triển bùng nổ của mạng thế hệ sau NGN, xuất phát từ nhu cầu của khách hàng và sự phát triển […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phân tích các chức năng của Media server (MS) trong mạng NGN

Tóm tắt: Ngày nay, các dịch vụ thông tin multi-media như thoại hội nghị, thông báo thoại, tương tác thoại-IVR, thu phát DTMF, … đang phát triển […]
16 Tháng Bảy, 2013

Sự phát triển của các chuẩn cho Ethernet trong môi trường cung cấp dịch vụ (carrier class)

Tóm tắt: Bài báo mô tả tóm tắt tình trạng chuẩn hóa hiện thời của các tiêu chuẩn ứng dụng cho công nghệ Metro Ethernet trong mạng […]
16 Tháng Bảy, 2013

PBB-TE: Công nghệ cho mạng truyền tải Ethernet

Tóm tắt: PBB-TE (Provider Backbone Bridging-Traffic Engineered) là một công nghệ mới, hứa hẹn sẽ mang đến cho những nhà cung cấp dịch vụ khả năng truyền […]
16 Tháng Bảy, 2013

Định tuyến xuyên lớp trong mạng Mobile Wireless

Tóm tắt: Mô hình OSI dựa trên nguyên tắc phân lớp rõ ràng về mặt chức năng đã đóng một vai trò quan trọng trong các […]
16 Tháng Bảy, 2013

Giải pháp tích hợp phần mềm tại bưu cục giao dịch

Trong những năm gần đây, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ khai thác […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định điều chuyển luồng tiền cho Tổng công ty Bưu chính

Những năm trước đây, Việc điều chuyển luồng tiền giữa các đơn vị (Bưu cục, bưu điện huyện, bưu điện tỉnh/TP) trong Tổng công ty Bưu […]
16 Tháng Bảy, 2013

Chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng hội tụ FMC

Tóm tắt: Mạng hội tụ cố định-di động (FMC-Fix Mobile Convergence) được coi là bước phát triển tiếp theo của thế hệ mạng viễn thông NGN. […]