23 Tháng Bảy, 2013

Khóa đào tạo về bảo mật theo nội dung SCNP

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ BẢO MẬT THEO NỘI DUNG SCNP Giới thiệu chung  Hiện nay hệ thống mạng Internet đã phát triển không chỉ ở các […]
23 Tháng Bảy, 2013

Khóa đào tạo cơ bản về MAN

KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ MAN Giới thiệu chung  Mạng MAN ra đời đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong việc trao […]
23 Tháng Bảy, 2013

Giới thiệu chung

Sự ra đời Được thành lập năm 1999 trong xu thế cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, Trung tâm Công nghệ Thông tin CDIT với […]
23 Tháng Bảy, 2013

Chiến lược

Chiến lược Với mục tiêu phát triển bền vững trong cạnh tranh và hội nhập, CDIT chủ trương tập trung vào bốn vấn đề then chốt […]
23 Tháng Bảy, 2013

Thành tựu

Thành tựu Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) 1.      Năm 2000, Giải Ba – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho […]
23 Tháng Bảy, 2013

Mô hình tổ chức

23 Tháng Bảy, 2013

Các mốc lịch sử

Các mốc lịch sử Ngày 22/3/1999, Trung tâm Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 636/QĐ.TCCB-LĐ của Tổng Giám đốc Tổng Công […]
16 Tháng Bảy, 2013

MBOX Giải pháp phần mềm xây dựng cổng thông tin

Giới thiệu chung Cung cấp một cổng thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động, đây sẽ là đầu mối để […]
16 Tháng Bảy, 2013

Dịch vụ liên mạng VNN-Infogate

Giới thiệu chung  Tích hợp thông tin giữa mạng VNN/Internet với mạng điện thoại di động và nhắn tin. Chức năng sản phẩm – Tích hợp […]