16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định điều chuyển luồng tiền cho Tổng công ty Bưu chính

Những năm trước đây, Việc điều chuyển luồng tiền giữa các đơn vị (Bưu cục, bưu điện huyện, bưu điện tỉnh/TP) trong Tổng công ty Bưu […]
16 Tháng Bảy, 2013

Chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng hội tụ FMC

Tóm tắt: Mạng hội tụ cố định-di động (FMC-Fix Mobile Convergence) được coi là bước phát triển tiếp theo của thế hệ mạng viễn thông NGN. […]
12 Tháng Bảy, 2013

Xu hướng sử dụng đồ thị thời gian thực

I. Tóm tắt Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và công nghệ thông tin – Truyền thông nói riêng, […]
12 Tháng Bảy, 2013

Xu thế hội tụ trong lĩnh vực truyền thông

“Truyền thông bao gồm Viễn thông, Internet, Phát thanh, truyền hình.. Mặc dù hiện tại các giải pháp kỹ thuật thực hiện các mảng này vẫn […]
12 Tháng Bảy, 2013

Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc quyết định tuyến QoS

Tóm tắt: Traffic engineering (TE) have an important role in the forecast, design and optimization of the Telecom network based on circuit switching (TDM) with mainly […]