16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống mã nguồn mở COSA

Các dịch vụ mà hệ thống COSA cung cấp hoàn toàn dựa trên các sản phẩm mã nguồn mở nổi tiếng trên thế giới đã được […]
16 Tháng Bảy, 2013

VRS (VNPT REPORT SYSTEM)

Giới thiệu chung VRS (VNPT Report System) là hệ thống báo cáo số liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành sản […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống phần mềm Wap Gateway cho mạng di động

Giới thiệu chung  WAP (Wireless Application Protocol) là cầu nối giữa mobile và Internet. Cũng giống như một mạng Intranet wap cung cấp cho các thuê […]
16 Tháng Bảy, 2013

Payment Infogate CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Payment Infogate

Giới thiệu chung Hệ thống được phát triển nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán tiền […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phần mềm COSA

Giới thiệu chung  Gói phần mềm COSA/ISP cung cấp một giải pháp mạng Internet hoàn chỉnh dựa trên công nghệ mã nguồn mở sử dụng cho […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003

Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003 là kết quả […]
16 Tháng Bảy, 2013

Phần mềm Quản lý phát triển thuê bao

1. Giới thiệu chung Hệ thống Quản lý phát triển thuê bao là Phân hệ của hệ thống tổng thể Tính cước & Chăm sóc khách […]
16 Tháng Bảy, 2013

Tổng đài điện tử 1000 số VINEX-1000

Giới thiệu chung VINEX là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ Thông tin và Công ty Liên doanh thiết bị Tổng ðài VKX […]
16 Tháng Bảy, 2013

MUCOS Hệ thống Máy chủ Thông tin đa phương tiện

Giới thiệu chung  Hệ thống Máy chủ Thông tin đa phương tiện MUCOS (Multimedia Communication Server), là một hệ thống cung cấp những dịch vụ đa […]